Tìm người thân

MS18411: Lê Thị Huệ tìm mẹ ruột

Năm thất lạc: 1972

                  Chị Lê Thị Huệ

Trong ảnh là chị Lê Thị Huệ, sinh năm 1971 mong tìm mẹ ruột. Thất lạc năm 1972 tại Đà Nẵng.

Chị  Huệ nghe kể lại, năm 1972 bà Lê Thị Bơi đi buôn bán ngũ cốc từ Huế vào chợ Cồn Đà Nẵng. Tại đây, bà Bơi xin một con gái từ ông thu thuế ở chợ Cồn làm con nuôi. Sau đó bà Bơi đem con nuôi ra Huế và giao lại cho chị gái nuôi dưỡng cho đến lớn.

“Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *