Tìm người thân

MS8215: Lê Thị Huệ tìm cha Trịnh Minh Dựng

Họ và tên: Trịnh Minh Dựng

Năm thất lạc: 08/05/1974

Chị Lê Thị Huệ

Chị Lê Thị Huệ

Chị  Lê Thị Huệ mong biết tin cha là ông Trịnh Minh Dựng, sinh khoảng năm 1932. Quê gốc ở Mỹ Tho. Mất liên lạc từ năm 1974.

Năm 1973, ông Dựng bị bắt lính thuộc sư đoàn 3 đóng quân tại Hòa Khánh, Đà Nẵng. Tại đây, ông chung sống với bà Trần Thị Nhiệm. Bà Nhiệm khi đó đã có một người con gái riêng tên là Hoa.

Năm 1974, bà Nhiệm sinh được một bé gái đặt tên là Huệ. Khi chị Huệ được 3 ngày tuổi thì ông Dựng được lệnh chuyển công tác vào Sài Gòn. Bà Nhiệm không chịu theo cùng vì ông đã có vợ và một người con trai tại Sài Gòn.

Trước khi đi, ông Dựng có để lại địa chỉ liên lạc ở Sài Gòn nhưng không may bị thất lạc do chiến tranh loạn lạc. Bà Nhiệm chỉ nhớ nhà ông Dựng nằm cách Ngã Tư Bảy Hiền khoảng 3 cây số.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *