Tìm người thân

MS12156 : Lê Thị Hồng tìm gia đình

Năm thất lạc: 1979-1980

Ảnh chị Hồng

Chị Lê Thị Hồng, sinh khoảng năm 1975-1976, quê Bình Định đăng ký tìm gia đình.

Chị Lê Thị Hồng nhớ lúc nhỏ mình sống chung với mẹ. Hai mẹ con phải đi xin ăn. Khoảng năm 1979-1980, không biết vì sao ông Lê Nhiêu dẫn chị về nuôi nên chị thất lạc mẹ đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *