Tìm người thân

MS14631: Lê Thị Hồi tìm anh Lê Văn Đối

Họ và tên: Lê Văn Đối

Tên cha: Lê Văn Tước

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thảo

Tên anh-chị-em: Lê Thị Hồi

Năm thất lạc: 1945 – 1954

Bà Lê Thị Hồi

Bà Lê Thị Hồi đăng ký tìm anh Lê Văn Đối, sinh khoảng 1917. Quê Hà Nam. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Tước và Nguyễn Thị Thảo. Chị em là Lư và Hồi.

Khoảng năm 1945 – 1954, ông Lê Văn Đối bị Pháp đưa vào Nam làm đường sắt, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]