Tìm người thân

MS22112: Lê Thị Hoa tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1982

Chị Lê Thị Hoa

Chị Lê Thị Hoa, sinh khoảng năm 1979, đăng ký tìm gia đình.

Tháng 12/1982, chị Hoa theo bố đến ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Bố bảo chị Hoa đứng chờ ở cây cột đèn to, để bố đi mua bánh mì, rồi không thấy bố quay lại. Khi đó, chị Hoa mặc áo nhung tím, quần hoa đen và nói giọng Thanh Hóa. Nay chị Hoa mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]