Tìm người thân

MS9993: Lê Thị Hoa tìm anh Lê Nhàn

Họ và tên: Lê Nhàn

Tên cha: Lê Y

Tên mẹ: Trần Thị Trắc

Năm thất lạc: 1954

Bà Lê Thị Hoa

Bà Lê Thị Hoa

Bà Lê Thị Hoa đăng ký tìm anh trai Lê Nhàn, thường gọi là Tám Thanh, sinh năm 1946. Quê ở Nghĩa Bình cũ. Cha mẹ là hai cụ Lê Y và Trần Thị Trắc. Ông Nhàn có hai em gái tên là Rồm và Bé.

Năm 1954, ông Nhàn theo cha tập kết ra bắc rồi bặt tin. Gia đình chỉ hay tin ông được cha gửi cho cụ Lê Chửng nuôi giúp nhưng ông không chịu ở mà bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *