Tìm người thân

MS11135: Lê Thị Hòa tìm anh Cu

Họ và tên: Anh tên Cu

Năm sinh: 1949-1954

Quê quán: Hà Tĩnh

Tên cha: Lê Nghiêm

Tên mẹ: Lê Thị Thảo

Năm thất lạc: 1949-1954

scan0002-001

Hình bà Lê Thị Hòa cùng cụ Lê Thị Thảo

Bà Lê Thị Hòa đăng ký tìm anh tên Cu, sinh khoảng năm 1949 – 1954, tại Ninh Thuận hoặc Bình Thuận. Vì hoàn cảnh gia đình phải cho một thầy lang người Hoa thường gọi là Sáu Lai làm con nuôi.

Trước đây, cụ Lê Nghiêm và Lê Thị Thảo rời quê Hà Tĩnh đi làm cho Pháp tại Ninh Thuận hay Bình Thuận gì đó. Thời gian khoảng 1949-1954, vợ chồng cụ sinh được một người con trai thường gọi là Cu. Ông Cu bị ghẻ lở khắp người nên vợ chồng cụ đành mang con cho một thầy lang thường gọi là cụ Sáu Lai làm con nuôi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *