Tìm người thân

MS16879: Lê Thị Hiến tìm con Hoàng Thị Châu Linh

Họ và tên: Hoàng Thị Châu Linh

Năm sinh: 1969

Quê quán: Quảng Trị

Tên cha: Hoàng Nậu

Tên mẹ: Lê Thị Hiến

Tên anh-chị-em: Hà, Anh, Vỹ và Nguyên

Năm thất lạc: 1979

Bà Lê Thị Hiến

Bà Lê Thị Hiến đăng ký tìm con Hoàng Thị Châu Linh, tức Bé Tý, sinh năm 1969. Quê Quảng Trị. Bố mẹ là ông bà Hoàng Nậu và Lê Thị Hiến. Chị em là Hà, Anh, Vỹ và Nguyên.

Năm 1970, gia đình chạy nạn chiến sự từ Quảng Trị vào Đà Nẵng. Sau đó, ông Hoàng Nậu bị bắt đi quân dịch. Năm 1976, ông Nậu đi học tập cải tạo, bà Hiến cùng với 5 người con về lại Đông Hà, Quảng Trị sinh sống. Năm 1979, chị Linh bị mẹ phạt, đến chiều chị Linh bỏ nhà đi. Sau này gia đình đi tìm, có nghe tin chị Linh vào Long Khánh, Đồng Nai sinh sống, nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *