Tìm người thân

MS8345: Lê Thị Hiền tìm cha Lê Thư Viết

Họ và tên: Lê Thư Viết

Năm thất lạc: Khoảng 1973-1974

Ông Lê Thư Viết

Ông Lê Thư Viết

Chị Lê Thị Hiền đăng ký tìm cha là Lê Thư Viết, quê Phú Thọ. Mất liên lạc từ khi chuyển công tác vào Nam năm 1973 – 1974

Ông Lê Thư Viết nguyên là bác sỹ công tác tại Trạm xá Nông trường Chè Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái. Trong thời gian này, ông chung sống với một hộ lý của trạm xá tên là Đặng Thị Hòa. Vợ chồng ông Viết sinh được một người con gái đặt tên là Lê Thị Hiền.

Năm 1973 – 1974, ông Viết được lệnh chuyển công tác vào phía Nam. Mấy ngày trước khi lên đường, ông Viết đưa con gái vào nông trường để đưa con đi cùng. Tuy nhiên 2,3 hôm sau bà Hòa nhớ con nên đến đón về và bặt tin ông Viết từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *