Tìm người thân

MS15827: Lê Thị Hạnh tìm gia đình

Họ và tên: Lê Thị Hạnh, tức Lon

Tên cha: Tôn

Tên mẹ: Hà

Tên anh-chị-em: Dũng

Năm thất lạc: 1976

Chị Lê Thị Hạnh, tức Lon

Chị Lê Thị Hạnh, tức Lon, sinh năm 1970, đăng ký tìm gia đình.

Chị Lê Thị Hạnh nhớ lúc nhỏ mình tên Lon, cha tên Tôn, mẹ tên Hà và anh trai tên Dũng. Gia đình sinh sống tại Diên Khánh, Khánh Hòa. Trước năm 1976, mẹ dẫn chị Lon đến gởi cho vợ chồng người Huế, ở gần nhà tù Nha Trang nhờ nuôi giúp. Năm 1976, chị Lon đi chơi, rồi bị thất lạc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *