Tìm người thân

MS11698 : Lê Thị Hạnh tìm chị Lê Thị Nhàn

Họ và tên: Lê Thị Nhàn

Năm sinh: 1981

Năm thất lạc: 1999

Chị Lê Thị Hạnh đăng ký tìm chị Lê Thị Nhàn, sinh năm 1981, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Ảnh chị Nhàn

Bố mẹ mất sớm. Năm 1996 chị Nhàn bỏ nhà đi. Năm 1999, gia đình nhận được thư và hình của chị từ Hồng Kông, rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]