Tìm người thân

MS4379: Lê Thị Hằng (Nguyễn Thị Hoàng) tìm mẹ và gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Chị Lê Thị Hằng (Nguyễn Thị Hoàng)

Chị Lê Thị Hằng (Nguyễn Thị Hoàng)

Người trong hình là chị Nguyễn Thị Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Hoàng sinh năm 1973. Từ nhỏ chị sống ở cô nhi viện Hải Châu, Sao Biển, Đà Nẵng nên không có ký ức về gia đình. Lớn lên chị nghe kể lại vào ngày 22/8/1975, chị được gửi vào cô nhi viên, lúc đó trong người chị có mảnh giấy ghi tên Nguyễn Thị Hoàng. Ngoài những thông tin trên thì không còn tin tức gì về gia đinh ruột thịt của chị, nhưng chị rất mong nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm kiếm lại gia đình cho mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *