Tìm người thân

MS10616: Lê Thị Hải tìm cô Lê Thị Nghĩa

Họ và tên: Lê Thị Nghĩa

Tên cha: Lê Văn Viễn

Tên mẹ: Trần Thị Cả

Năm thất lạc: Khoảng 1932-1936

Gia đình tại Hà Nội rất mong tìm bà Lê Thị Nghĩa, sinh khoảng năm 1930-1932, mất tin tức từ năm 1954.

Bà Nghĩa là con út của hai cụ Lê Văn Viễn và Trần Thị Cả. Trên bà là các anh chị Hoàn, Cường, Nhẽ, Thao và Sà. Khi bà Nghĩa được 2-4 tuổi thì cụ Viễn mang cho làm con nuôi của một gia đình trên phố Thi Sách. Bà được cha mẹ nuôi đổi tên thành Nguyễn Thị Loan hay Lan. Lớn lên, bà lấy chồng là phi công, rồi sinh được 2 người con.

Năm 1954, bà Nghĩa đến gặp gia đình anh cả là ông Hoàn chào tạm biệt để vào Nam sinh sống rồi bặt tin đến nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]