Tìm người thân

MS12545: Lê Thị Duân tìm bố Lê Văn Nòn và các anh chị

Họ và tên: Bố Lê Văn Nòn và các anh chị

Năm thất lạc: 1945 -1946

Ảnh bà Duân

Bà Lê Thị Duân mong biết tin bố Lê Văn Nòn và các anh chị.

Cụ Lê Văn Nòn lấy vợ đầu rồi sinh được 4 con là Nhẫm, Bì, Gòi và Khẩn. Sau đó, cụ lấy vợ hai rồi sinh được 4 con là Xuân, Duân, Hoạch và Dã. Gia đình sống ở làng Rụt, gần dốc ông Đống.

Khoảng năm 1945 – 1946, bà Duân theo bố mẹ lên chợ Mọc cũ tìm chị Xuân. Trên đường về, đến chợ Lếnh thì bà lạc gia đình. Vài năm sau, bà tìm đường về làng Rụt thì thấy tây đóng quân trong làng nên không dám vào. Sau đó, bà nhận được tin gia đình bà đã đi tản cư vào Thanh Hoá rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]