Tìm người thân

MS22558: Lê Thị Đặng tìm em Lê Thị Siêu

Họ và tên: Lê Thị Siêu

Năm thất lạc: Khoảng năm 1953-1954

Bà Lê Thị Đặng

Bà Lê Thị Đặng đăng ký tìm em Lê Thị Siêu, sinh khoảng năm 1952, quê ở Hà Đông.

Khoảng năm 1953-1954, bà Lê Thị Siêu bị hư mắt trái. Gia đình gửi bà Siêu vào trại bà Sour ở phố Hàng Bột chữa trị. Thời gian sau, gia đình ra đón bà Siêu về thì biết tin trại bà Sour đã chuyển vào Sài Gòn, rồi bặt tin từ đó.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *