Tìm người thân

MS1014: Lê Thị Chơn tìm con Trần Ngọc Quốc

Họ và tên: Trần Ngọc Quốc (con riêng của chồng)

Năm sinh: 1974

Quê quán: Anh Trần Ngọc Quốc khoảng năm 1994 ở địa chỉ KMERS LUND 8260 RIBY (hay VIBy) Đan Mạch.

Tên cha: Trần Ngọc Liên

Năm thất lạc: 1994

Ông Trần Ngọc Liên
Chú Trần Ngọc Quốc và bố Trần Ngọc Liên

Bà Lê Thị Chơn mong muốn tìm con riêng của chồng tên là Trần Ngọc Quốc, sinh khoảng năm 1974, tại Đan Mạch.

Chồng của bà Chơn tên là Trần Ngọc Liên, đi vượt biên sang Đan Mạch làm ăn rồi lập gia đình mới tại đây và sinh được một người con trai đặt tên là Trần Ngọc Quốc. Sau khi lập gia đình mới, ông Liên vẫn thường xuyên liên lạc về Việt Nam và nói sau này khi anh Quốc lớn thì sẽ đưa về Việt Nam cho biết họ hàng. Năm 1994, ông Liên về Việt Nam thăm gia đình, không may bị tai nạn rồi qua đời. Từ đó đến nay gia đình hoàn toàn mất liên lạc với anh Quốc.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *