Tìm người thân

MS15667: Lê Thị Bích tìm em trai tên Khánh (Cường)

Họ và tên: Khánh, tức Cường

Tên mẹ: Lê Thị Tuấn

Năm thất lạc: Khoảng năm 1972

Chị Lê Thị Bích

Chị Lê Thị Bích đăng ký tìm em trai tên Khánh, tức Cường, sinh năm 1968, quê Tuyên Quang. Mẹ là bà Lê Thị Tuấn.

Năm 1968, bà Lê Thị Tuấn sinh con trai. Do cuộc sống khó khăn, bà Tuấn mang con trai cho vợ chồng ông Nguyễn Đang, người gốc Campuchia, và bà Lê Thị Dung nhận làm con nuôi tại Nông trường Sông Lô, Tuyên Quang. Khoảng năm 1972, ông Đang quay về Campuchia rồi mất tại đó. Trong thời gian này, bà Dung đưa anh Khánh sang Campuchia sinh sống. Lúc ở trại tập trung, do anh Khánh là con của người Campuchia nên được đi trước, bà Dung đi sau, nên thất lạc anh Khánh đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]