Tìm người thân

MS12336: Lê Thị Bích tìm con Lê Mạnh Huấn

Họ và tên: Lê Mạnh Huấn

Năm sinh: 1972

Năm thất lạc: 1997

Ảnh anh Huấn

Bà Lê Thị Bích đăng ký tìm con Lê Mạnh Huấn, sinh năm 1972. Quê Thanh Hoá. Năm 1997, anh Huấn bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay. Anh Huấn cao khoảng 1,58m, trên má trái có 1 vết sẹo.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *