Tìm người thân

MS13031 : Lê Thị Bé tìm mẹ tên Huệ

Họ và tên: mẹ tên Huệ

Ảnh chị Bé

Trong ảnh là chị Lê Thị Bé đăng ký tìm mẹ tên Huệ. Mất liên lạc năm 1973.

Trước đây ông Huỳnh Văn Thân hay Ba Thang đi lính chế độ cũ đóng quân tại Sơn Trà, Đà Nẵng. trong thời gian này, ông chung sống với bà Huệ rồi sinh chị Bé vào năm 1973. Sau khi sinh chị Bé không lâu, ông Thanh bồng con về quê Quảng Nam cho mẹ chăm sóc, còn bà Huệ thì bặt tin đến nay. Trước đó, ông Thanh đã có vợ con ở quê.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]