Tìm người thân

MS11437: Lê Thị Bảy tìm bạn Nguyễn Thị Phượng

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

Quê quán: Sài Gòn

Năm thất lạc: 1979

ba Tran Van Phu, me Le Thi Bay

Bà Lê Thị Bảy

Trong ảnh là bà Lê Thị Bảy, rất mong biết tin bạn là Nguyễn Thị Phượng. Đi vượt biên cùng hai con là Chi và Bình vào năm 1979 rồi bặt tin đến nay.

Bà Nguyễn Thị Phượng có chồng tên Hiền rồi sinh được 2 người con là Chi và Bình. Gia đình bà trước sinh sống tại Q.11, Tp.HCM. Không rõ năm nào đi du học ở nước ngoài. Bà có một người em chồng tên là Phan Thanh Hiển làm bác sĩ thẩm mỹ tại Sài Gòn, sau đó qua Mỹ định cứ trước 1975. Năm 1979, bà Phượng cùng các con vượt biên ra nước ngoài rồi mất tin tức.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *