Tìm người thân

MS11949: Lê Thị Phụng tìm hai anh Lê Phong và Lê Đình Tộ

Họ và tên: Lê Phong, Lê Đình Tộ

Quê quán: Quảng Bình

Năm thất lạc: 1973

Le Thi Phung va chong Ngo Duong

Vợ chồng bà Lê Thị Phụng

Bà Lê Thị Phụng tha thiết mong tin hai anh Lê Phong và Lê Đình Tộ, quê Quảng Bình.

Cha mẹ mất sớm nên bà Phụng sống cùng 3 người anh Lê Phong, Lê ĐìnhTộ và Lê Mâu ở Lệ Ninh, Quảng Bình. Năm 1950-1952, 4 anh em chuyển vào Cam Lộ, Quảng Trị. Không lâu sau, ông Mâu mất, 3 anh em vẫn sống cùng nhau. Năm 1960, bà Phụng kết hôn với ông Ngô Dưỡng rồi theo chồng vào Sài Gòn sinh sống.

Năm 1970-1973, gia đình ông Phong và ông Tộ có vào Sài Gòn thăm bà Phụng vài lần rồi bặt tin. Sau giải phóng, bà Phụng cũng nhiều lần về Quảng Bình tìm hai anh và các cháu nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]