Tìm người thân

MS9187: Lê Thanh Phong tìm mẹ Từ Thị Tính

Họ và tên: Từ Thị Tính

Năm thất lạc: 1979-1980

Anh Lê Thanh Phong

Anh Lê Thanh Phong

Anh Lê Thanh Phong sinh khoảng năm 1974, đăng ký tìm mẹ là bà Từ Thị Tính.

Theo thông tin từ mẹ nuôi kể lại. Khoảng năm 1979 -1980, mẹ nuôi của anh Phong đi buôn gạo ở Suối Giữa, Bình Dương thì gặp một người phụ nữ đang đi lượm phế liệu bán cho vựa ve chai của bà Bé Ba. Người phụ nữ dẫn theo một đứa con trai khoảng 5,6 tuổi và có ý định cho con. Bà cho biết mình tên là Từ Thị Tính, vì hoàn cảnh khó khăn, nhà lại đông con nên bà đành cho con trai đi. Từ đó đến nay, anh Phong không biết thông tin gì về mẹ ruột của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]