Tìm người thân

MS4393: Lê Thành Nam tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1954

Ông Lê Minh Hoàng

Ông Lê Minh Hoàng

Người trong ảnh là ông Lê Minh Hoàng quê ở Vĩnh Lạc, Châu Thành, Rạch Giá. Cha tên Lê Văn Giỏi, mẹ là Trịnh Thị Kháng, ông có 2 người chị và 1 người em trai. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, ở đây mọi người gọi ông là Lê Công Năm. Trong thời gian này, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Môn sinh được 2 người con là Lê Thúy Phượng (Phương Nam) và Lê Thành Nam. Năm 1964, ông hy sinh tại chiến trường Bắc Bộ. Sau này các con ông lớn lên rất muốn tìm kiếm lại gia đình đằng nội, tuy nhiên vì ông đã mất nên không có tin tức gì. Nay rất mong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm kiếm giúp người thân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *