Tìm người thân

MS17044: Lê Thạch Giang tìm cha Lê Ban

Họ và tên: Lê Ban

Năm thất lạc: 1958

Ông Lê Thạch Giang đăng ký tìm cha Lê Ban, quê miền Bắc.

Trước năm 1954, cụ Lê Ban làm lao công tại bệnh viện Phan Rang. Tại đây, cụ Ban chung sống với cụ Nguyễn Thị Kim Anh, tức Thìn. Năm 1957, cụ Thìn sinh con trai, đặt tên là Lê Thạch Giang. Khoảng năm 1958, do mâu thuẫn với mẹ vợ nên cụ Ban đăng ký đi lính, rồi bặt tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *