Tìm người thân

MS15540: Lê Tất Thành tìm em Lê Thị Lan

Họ và tên: Lê Thị Lan

Tên cha: Lê Tất Quán

Tên mẹ: Nguyễn Thị Vân

Tên anh-chị-em: Lê Tất Thành

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Ông Lê Tất Thành

Ông Lê Tất Thành đăng ký tìm em Lê Thị Lan, sinh năm 1935, quê Thanh Hóa. Thân sinh là hai cụ Lê Tất Quán và Nguyễn Thị Vân.

Năm 1940, cụ Lê Tất Quán đưa gia đình di cư vào Nam, làm đồn điền cao su ở Sông Bé. Năm 1948, ông Lê Tất Thành thoát ly gia đình, tham gia bộ đội rồi tập kết ra Bắc. Sau năm 1975, ông Thành quay về Sông Bé tìm gia đình nhưng không có tin tức.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]