Tìm người thân

MS3419: Lê Sỹ Lộc tìm 3 anh cùng cha khác mẹ

Họ và tên: Tìm các anh

Tên cha: Lê Sỹ Nhẫn

Năm thất lạc: 1945

Gia đình đăng ký tìm các ông Cu Lớn, Cu Nhỡ và Cu Bé, cùng con cháu của các ông. Bố mẹ thường gọi là Nhẫn. Năm 1945, đói kém người mẹ dẫn 3 con bỏ đi từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]