Tìm người thân

MS16792: Lê Quyền tìm mẹ ruột

Họ và tên: Lê Quyền tìm mẹ ruột

Năm thất lạc: 1966

Anh Lê Quyền

Anh Lê Quyền, sinh khoảng năm 1966, đăng ký tìm mẹ ruột.

Theo thông tin từ cha nuôi là ông Lê Chát kể lại. Khoảng năm 1966, ông Lê Chát là lính VNCH, cùng vợ là bà Lê Thị Nậy từ Cửa Việt đi sang Gio Linh, Quảng Trị. Tại đây, vợ chồng ông Chát gặp một người phụ nữ bồng con trai đi tìm người cho làm con nuôi. Sau khi nhận con, vợ chồng ông Chát cho người mẹ 6 ngàn đồng. Sau đó, người mẹ quay lại xin lại con, nhưng ông bà Chát không đồng ý, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *