Tìm người thân

MS10021: Lê Quang Thân tìm con Lê Thị Thảo

Họ và tên: Lê Thị Thảo

Năm thất lạc: 1/6/2004

Ông Lê Quang Thân mong tìm con Lê Thị Thảo, bỏ nhà đi vào năm 2004.

Thảo sinh năm 1989, quê Triệu Phong, Quảng Trị. Mẹ là bà Nguyễn Thị Đoái. Trước đây, gia đình sinh sống tại Ea H’leo, Đắk Lắk. Ngày 1/6/2004, khi cả nhà đi làm, Thảo bỏ đi và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *