Tìm người thân

MS1724: Lê Quang Khang tìm anh Lê Trọng Toát

Họ và tên: Lê Trọng Toát

Năm sinh: 1920

Tên cha: Lê Trọng Ngỡi

Tên mẹ: Vũ Thị Nuôi

Năm thất lạc: 1945

Ông Lê Quang Khang đăng ký tìm anh trai tên là Lê Trọng Toát, sinh khoảng năm 1920, tại Ninh Bình. Cha mẹ là cụ Lê Trọng Ngỡi và Vũ Thị Nuôi. Năm 1936, không biết nguyên nhân vì sao mà ông bỏ nhà đi. Một thời gian sau, ông Toát có gửi thư về cho hay mình đã vào Nam làm công nhân cao su. Đến tháng 8/1945 thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc với ông Toát. Ông Khang hiện nay đã lớn tuổi, chỉ mong sớm tìm lại được anh trai của mình. Nếu không may ông Toát đã qua đời thì hy vọng tìm được con cháu của ông để biết được quê hương nguồn cội của mình

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *