Tìm người thân

MS15677 : Lê Nhẫn tìm dòng họ bên nội

Họ và tên: Lê Văn Tam

Tên cha: Lê Văn Lạc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ba

Năm thất lạc: 1954

Ông Lê Văn Tam lúc trẻ

Anh Lê Nhẫn đăng ký tìm dòng họ bên nội.

Bố anh Lê Nhẫn là ông Lê Văn Tam, sinh năm 1942, quê Hà Đông. Thân sinh là hai cụ Lê Văn Lạc và Nguyễn Thị Ba. Trước năm 1954, anh trai theo bố lên Hà Nội làm thợ mộc. Em gái được cho đi làm con nuôi, còn ông Tam theo cô lên đồi chăn trâu. Năm 1954, ông Tam theo đoàn người di cư vào Nam, rồi mất tin tức với gia đình. Nay ông Tam đã mất, các con mong muốn được tìm gặp dòng họ bên nội.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]