Tìm người thân

MS16204: Lê Ngọc Nhiên tìm bạn Trần Huỳnh Long

Họ và tên: Trần Huỳnh Long

Năm thất lạc: 1965

Bà Lê Ngọc Nhiên, tức Tám

Bà Lê Ngọc Nhiên, tức Tám đăng ký tìm bạn Trần Huỳnh Long, sinh năm 1939. Quê Sài Gòn.

Trước năm 1965, gia đình ông Trần Huỳnh Long sinh sống tại đường Điện Biên Phủ. Ông Long là lính VNCH, đóng quân tại Thạnh Lộc. Năm 1965, ông Trần Huỳnh Long đến thăm bà Nhiên để đi đến đơn vị, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *