Tìm người thân

MS22824: Lê Ngọc Hồng tìm mẹ Loan

Họ và tên: Loan

Năm thất lạc: 1970

Chị Lê Ngọc Hồng lúc nhỏ cùng mẹ nuôi

Chị Lê Ngọc Hồng sinh năm 1970, đăng ký tìm mẹ tên Loan.

Theo lời kể của mẹ nuôi là bà Lê Ngọc Nhẫn. Năm 1970, bà Loan, tức Sáu Loan, sinh con gái tại nhà bảo sanh Hiền Đức, Vũng Tàu. Sau đó, bà Loan mang con gái cho bà Nhẫn nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *