Tìm người thân

MS10139: Lê Ngọc Dũng tìm con Lê Thị Thu Nga

Họ và tên: Lê Thị Thu Nga

Năm thất lạc: 2005

Chị Lê Thị Thu Nga

Chị Lê Thị Thu Nga

Ông Lê Ngọc Dũng đăng ký tìm con Lê Thị Thu Nga, bỏ nhà đi năm 2005.

Chị Nga sinh năm 1987 tại Phú Yên. Năm 2005, không rõ lý do tại sao chị Nga bỏ nhà đi và bặt tin tới nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *