Tìm người thân

MS7667: Lê Minh Chánh tìm anh Lê Bộ

Họ và tên: Lê Bộ (sau đổi tên là Lê Văn Thạnh)

Năm sinh: 1951-1952

Tên cha: Lê Bước (Tài Bước)

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mười (Mười Tài)

Tên anh-chị-em: Lê Thị Hường, Lê Minh Chánh (Cu), Lê Thị Thông, Lê Thị Tuyết Xuân (Đẹt), Lê Thị Tuyết Thu (Xẹt), Lê Hữu Trung (Tèo), Lê Thị Hoa (Gái), Lê Văn Hải (Ròm).

Năm thất lạc: 1974

Ông Lê Minh Chánh mong tìm anh trai tên là Lê Bộ, bỏ nhà đi vào năm 1974. Thân sinh là cụ Lê Bước, tức là Tài Bước và cụ Nguyễn Thị Mười.

Ông Bộ sinh khoảng năm 1951-1952, quê ở Bình Định. Ông là con cả trong gia đình, dưới ông là các em Hường, Chánh, Thông, Xuân, Thu, Trung, Hoa, và Hải. Năm 1972, ông bị bắt đi quân dịch và đổi tên là Lê Văn Thạnh. Một thời gian sau, ông đào ngũ quay về nhà. Năm 1974, sợ bị bắt trở lại quân ngũ nên ông Bộ bỏ nhà đi và biệt tin cho đến nay.

Ông Bộ có tật đi khập khiểng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *