Tìm người thân

MS10683: Lê Mai Tri tìm cha So-mai-woan-kha-luổng

Họ và tên: So-mai-woan-kha-luổng

Năm thất lạc: 1971

Ông So-mai-woan-kha-luổng

Ông So-mai-woan-kha-luổng

Anh Lê Mai Tri rất mong tìm cha người Thái Lan tên là So-mai-woan-kha-luổng, mất tin tức từ năm 1971.

Anh Tri nghe kể rằng ông So-mai-woan-kha-luổng đi lính cho Mỹ, thuộc Tiểu đoàn 1, cấp bậc thiếu tá. Năm 1969, khi đóng quân tại Long Thành, ông So-mai-woan-kha-luổng chung sống với bà Huỳnh Thị Trọng, thường gọi là Hồng, quê Bến Tre. Năm 1971, bà Trọng sinh được một người con trai đặt tên là Tri. Cũng năm đó, ông So-mai-woan-kha-luổng được lệnh về nước rồi bặt tin từ đó. Sau giải phóng, bà Trọng đưa con trai về Bến Tre nên không biết thêm thông tin gì về ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]