Tìm người thân

MS15387: Lê Kim Oanh tìm dòng họ nội

Họ và tên: Tìm dòng họ bên nội tại Lái Thiêu

Năm thất lạc: 1958

Bà Lê Kim Oanh lúc trẻ

Bà Lê Kim Oanh đăng ký tìm dòng họ bên nội tại Lái Thiêu.

Bố bà Lê Kim Oanh là cụ Lê Văn Hiền, quê Lái Thiêu. Trước năm 1955, ông Hiền hoạt động cách mạng tại Mang Thít, Vĩnh Long. Trong thời gian này, cụ Hiền chung sống với cụ Trần Thị Hoa, là người địa phương. Năm 1957, cụ Hoa sinh con gái, đặt tên là Lê Kim Oanh. Năm 1958, cụ Hiền hy sinh, được chôn cất tại Mang Thít, Vĩnh Long. Khi đó gia đình cụ Hiền xuống Vĩnh Long dự đám tang, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]