Tìm người thân

MS131230: Lê Kiên tìm anh Lê Học

Họ và tên: Lê Học

Năm sinh: 1941

Tên cha: Lê Luận

Năm thất lạc: 1975

Ảnh ông Lê Kiên

Gia đình mong biết tin ông Lê Học, sinh năm 1941, tại Quảng Nam. Cha là cụ. Mất liên lạc năm 1975.

Năm 1968, ông Học vào Phan Thiết sống cùng 2 chú tên Nghệ và Tâm. Năm 1968, ông bị bắt lính lấy tên là Lê Đủ. Đơn vị đóng ở Chương Thiện, tỉnh Hậu Giang. Năm 1975, ông theo đơn vị chuyển về cầu Rạch Chiếc.

Sau giải phóng, ông Học nhờ bạn mang thư hỏi thăm về cho gia đình ở Phan Thiết rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]