Tìm người thân

MS1607: Lê Khắc Sửu tìm bạn tên Trần Ngọc Thọ

Họ và tên: Trần Ngọc Thọ

Quê quán: Hải Dương

Năm thất lạc: 1950

Trong ảnh là ông Lê Khắc Sửu, đăng ký tìm bạn tên là Trần Ngọc Thọ, sinh khoảng năm 1930, tại Hải Dương.

Trước đây, gia đình ông Sửu sống tại khu 4, thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng năm 1950, một đơn vị bộ đội lúc quân hành quân Nam tiến dừng lại tại Thanh Hóa để chỉnh quân. Năm đó, gia đình ông Sửu đã tiếp nhận một anh bộ đội tên là Trần Ngọc Thọ lưu trú lại nhà.

Trong thời gian ông Thọ ở đây đã chỉ bảo cho ông Sửu rất nhiều. Một thời gian, ông Thọ được lệnh lên đường. Trước khi đi, ông Thọ có cho biết địa chỉ nhà của mình ở số 46 phố Đông Thuần tỉnh Hải Dương.

Sau này, ông Sửu đã nhiều lần về Hải Dương tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *