Tìm người thân

MS5111: Lê Hữu Mai tìm con cháu ông Lê Hữu Lĩnh

Họ và tên: Lê Hữu Lĩnh

Năm sinh: 1918

Quê quán: Hà Tĩnh

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin về ông Lê Hữu Lĩnh, sinh khoảng năm 1918, tại Hà Tĩnh cùng con cháu của ông. Ông Lĩnh là con út trong gia đình có 4 anh chị em là Chúc, Hai, Ba và Lĩnh

Cha mẹ ông mất sớm. Năm 1945, khó khăn đói kém, các anh chị em chia nhau đi làm thuê làm mướn. Khi đó, ông Lĩnh đi tài hỏa vào Sài Gòn sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó. Có thông tin, sau khi vào Sài Gòn một thời gian, ông Lĩnh sang Lào hoặc Thái Lan sinh sống nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]