Tìm người thân

MS18834: Lê Hữu Hoạt tìm con cháu bác Lê Hữu Lăng

Năm thất lạc: 1944

Ông Lê Hữu Hoạt, sinh năm 1949, quê Hưng Yên mong tìm thông tin về con cháu bác Lê Hữu Lăng. Thất lạc năm 1944.

Ông Lăng là con của 2 cụ Lê Hữu La và Nguyễn Thị Gạt, gia đình có 5 anh chị em là Lạc, Dưỡng, Lăng, Cối và Thẻ. Năm 1944, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Lăng vào Nam làm đồn điền cao cu. Đi cùng ông Lăng khi đó là ông Khay, người cùng làng. Từ đó thì không còn thông tin gì về ông Lăng nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *