Tìm người thân

MS11716: Lê Hữu Châu tìm gia đình

Họ và tên: gia đình

Năm thất lạc: 1948

Ảnh ông Châu

Ông Lê Hữu Châu, tức Diên, sinh khoảng năm 1944, đăng ký tìm gia đình thất lạc từ năm 1948, tại Ninh Bình.

Ông Châu nhớ năm đó, mẹ dẫn 4 người con chạy loạn. Khi đó em gái út của ông còn nhỏ nên được mẹ gánh trên quang gánh. Khi đi đến gốc đa làng Kim Sơn, Ninh Bình, mẹ dặn hai anh em ngồi đây chờ mẹ cùng chị đi mua bánh. Đến chiều, ông Châu khóc nên anh trai nói đi tìm mẹ rồi không thấy quay lại. Ông Châu ngủ một mình bên gốc đa chờ gia đình đến sáng rồi lưu lạc đến ngày nay.

Khi thất lạc, ông Châu khoảng 4 tuổi, có tật nói ngọng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]