Tìm người thân

MS1835: Lê Hồng Tiến tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng

Năm thất lạc: 1950

Anh Lê Hồng Tiến mong muốn tìm lại họ hàng bên nội của mình. Cha anh Tiến là ông Lê Văn Được, sinh khoảng năm 1938, tại Hà Nội.

Năm 1939-1940, cha mẹ ông Được chuyển vào Nam sinh sống. Do ông Được còn quá nhỏ nên hai cụ đành gửi con cho họ hàng chăm sóc tại số nhà 49 Cầu Gỗ, Hà Nội. Năm 1950, ông Được thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng rồi biệt tin với gia đình. Sau này, ông Được cũng không nhắc thông tin gì về họ hàng bên nội để con cháu đi tìm.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *