Tìm người thân

MS 208 : Lê Hồng Diễm tìm mẹ tên Thanh

Họ và tên: Thanh

Năm sinh: 1950

Quê quán: Cần Thơ

Năm thất lạc: 1974

ms208-001

Bà Mai – dì ruột của chị Diễm

Chị Lê Hồng Diễm sinh năm 1974, tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang tìm mẹ tên Thanh, sinh năm 1950. Sau khi sinh chị Diễm, bà Thanh đem con cho ông Lê Hồng Lạc và bà Hồng Thị Anh làm con nuôi. Sau đó, chị Diễm theo ba mẹ nuôi chuyển vào Bình Dương sinh sống.

Theo cha mẹ nuôi kể lại, mẹ ruột của chị Diễm quê ở Cần Thơ, dì ruột của bà Thanh tên Mai, là bạn thân của bà Anh. Từ khi chị Diễm theo cha mẹ nuôi vào Bình Dương sinh sống thì không biết thông tin gì về mẹ ruột của mình nữa. Chị Diễm luôn ray rứt mãi vì không biết mặt người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *