Tìm người thân

MS9560: Lê Hòa tìm anh họ Lê Văn Huế

Họ và tên: Lê Văn Huế

Năm sinh: 1955

Quê quán: Ninh Khánh, Sơn Ninh, quận Đức Dục ( cũ), tỉnh Quảng Nam

Tên cha: Sáu Đằng ( Nhựt)

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thập

Năm thất lạc: Khoảng 1967 -1968

Gia đình đăng ký tìm ông Lê Văn Huế, sinh năm 1955, tại Quảng Nam. Cha là cụ Sáu Đằng, hay còn gọi là Nhựt. Mẹ tên là Nguyễn Thị Thập.

Năm 1965,  ông Huế theo mẹ xuống Sơn Phúc, Quế Lộc làm thuê được mấy tháng thì cụ Nhựt mất ở quê. Sau khi về làm tuần cho cụ Nhựt, 2 mẹ con quay lại Sơn Phúc thì bị Mỹ xúc đưa đi khu dồn ở quận Đức Dục cũ.

Sau đó, cụ Thập đi làm sở Mỹ, ở nhà ông Huế hay sang chơi với một ông cố vấn Mỹ. Năm 1966-1967 cụ Thập đi thêm bước nữa, ông Cố vấn Mỹ xin ông Huế làm con nuôi rồi đưa về nước.

Lúc nhỏ, ông Huế ở chung nhà với ông Hòa, hai anh em cùng học lớp vỡ lòng của thầy Nguyễn A tức cụ Chấn ở Sơn Ninh, Đức Dục cũ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *