Tìm người thân

MS15994 : Lê Duy Khôi tìm mẹ Lê Thị Bình

Họ và tên: Lê Thị Bình

Năm thất lạc: Khoảng năm 1983

Anh Lê Duy Khôi

Anh Lê Duy Khôi đăng ký tìm mẹ Lê Thị Bình, sinh năm 1960, quê Sài Gòn. Các con là Lê Duy Phương và Lê Duy Khôi.

Trước năm 1979, ông Trần Đăng Chủng lập gia đình với bà Lê Thị Bình, và sinh được hai người con là Lê Duy Phương, Lê Duy Khôi. Khoảng năm 1983, hai ông bà chia tay nhau, ông Chủng mang hai con giao lại cho người vợ lớn nuôi ở Hóc Môn, rồi bặt tin bà Bình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *