Tìm người thân

MS12008: Lê Duy Khang tìm bác Lê Duy Yên

Họ và tên: Lê Duy Yên

Gia đình mong biết tin tức của cụ Lê Duy Yên, sinh năm 1902, quê Hà Tĩnh cùng con cháu của cụ. Cha mẹ cụ Yên tên là Lê Duy Yên và Trần Thị Yên. Năm 1945, khó khăn đói kém, cụ Yên theo bố me qua Thái Lan hoặc Lào kiếm sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]