Tìm người thân

MS13107 : Lê Đổng tìm anh Lê Ngọc Mạy

Họ và tên: Lê Ngọc Mạy

Năm sinh: 1932 - 1935

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin Lê Ngọc Mạy, sinh khoảng năm 1932 – 1935, quê Bình Định. Cha mẹ là hai cụ cha Lê Ngọc Du và Đặng Thị Ai. Năm 1945 ông Lê Ngọc Mạy trốn nhà theo mấy người buôn heo vào Sài Gòn rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]