Tìm người thân

MS1317: Lê Đình Thám tìm bạn Lê Ngọc Quảng

Họ và tên: Lê Ngọc Quảng

Năm thất lạc: 1975

Năm 1954, ông Lê Đình Thám là bộ đội tập kết ra Bắc, công tác tại nhà máy điện Vinh, Nghệ An.

Trong thời gian công tác tại đây, ông Thám có một người bạn rất thân quê ở Bắc Ninh tên là Lê Ngọc Quảng. Ông Quảng làm phiên dịch tiếng Nga tại nơi ông Thám công tác. Đến năm 1958, ông Quảng chuyển công tác ra Hà Nội.

Sau giải phóng, ông Thám chuyển công tác về Quảng Trị và mất liên lạc với ông Quảng. Vài năm sau, ông Thám có đến cơ quan, nơi ông Quảng công tác nhưng không gặp. Người ta cho biết ông Quảng đã chuyển vào Nam sinh sống, nhưng địa chỉ cụ thể của ông Quảng không biết.

Hình anh Quảng chụp cùng với bạn

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *