Tìm người thân

MS10392: Lê Đăng Sơn tìm cha Lê Đăng Vạn

Họ và tên: Lê Đăng Vạn

Năm thất lạc: Tháng 10/1965

Anh Lê Đăng Sơn đăng ký tìm cha Lê Đăng Vạn, sinh năm 1934. Cha là cụ Lê Văn Lống.

Ông Vạn kết hôn với bà Lê Thị Khôi rồi sinh được 2 người con đặt tên là Sơn và Thúy. Gia đình sinh sống tại Thanh Hóa. Năm 1959, ông Vạn đi bộ đội, 4 năm sau thì phục viên về quê.

Tháng 10/1965, ông tái ngũ vào Miền Nam chiến đấu rồi bặt tin từ ngày đó. Gia đình chỉ biết khi đó ông thuộc Trung đoàn 32, Tiểu đoàn 1, Quân khu 7.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]