Tìm người thân

MS14778 : Lê Đại Việt Hiền tìm anh Lê Đại Việt Trung

Họ và tên: Lê Đại Việt Trung

Tên cha: Lê Đại Long

Tên mẹ: Nguyễn Thị Quế

Năm thất lạc: 1987

Anh Lê Đại Việt Trung (bên phải)

Anh Lê Đại Việt Hiền đăng ký tìm anh Lê Đại Việt Trung sinh năm 1970. Quê Vĩnh Long. Bố mẹ là ông bà Lê Đại Long và Nguyễn Thị Quế.
Trước năm 1987, ông Lê Đại Long là công tác ở trường trung học y tế Vĩnh Long. Năm 1987, ông Long đi công tác, bà Quế ốm nằm bệnh viện. Anh Lê Đại Việt Trung bỏ nhà lên TP.HCM, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]